ACTINFLY endüstriyel ve altyapı tesisleri varlıklarının insan erişiminin zor ve riskli olduğu alanlarında, kullandığı faydalı yükler ve yazılımlar sayesinde güvenlik risklerini minimize eden, daha kısa sürede ve daha kaliteli muayene verisi alınmasını sağlayan dron sistemleri çözümleri sunar.
GÜVENLİK

Yüksek yapılar, kapalı ve karmaşık konstrüksiyondaki alanlar gibi erişimi zor muayene bölgelerinde verinin operatör yerine ACTINFLY dronu kullanılarak alınması güvenlik risklerini minimize eder.

SÜRATLİ MUAYENE

ACTINFLY’ın yüksek manevra kabiliyetli otonom dronu, erişimi zor olan bölgelere süratle ulaşır ve ilave ön hazırlık çalışması gerektirmediğinden muayene sürecini kısa sürede tamamlar.


MALİYET

ACTINFLY dronu ile muayene, manuel yöntemlerin gerektirdiği hazırlık çalışmalarını, ekipman ve kalifiye insan gücü ihtiyacını minimize ederek muayene maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

ANLAMLI VERİ

Yüksek çözünürlükte alınan kaliteli görsel veriler yapay zeka programlarıyla işlenerek karar verme prosesi için anlamlı bilgilere dönüştürülür.

İnsan kaynaklı subjektif yorumlar önlenir.